דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

7.1 שירותים דיגיטליים מתקדמים

רשות התקשוב הממשלתי תמשיך בהובלת תפיסת "דיגיטלי תחילה", דהיינו שירותי הממשלה יפותחו תוך מתן עדיפות ברורה לפיתוחם של שירותים דיגיטליים ידידותיים, אמינים ויעילים. 

חזרה

7.2 שירותים משותפים (Shared Components)

כחלק ממימוש יעד זה תפעל רשות התקשוב הממשלתי להפוך שירותים ורכיבים דומים, המשמשים את אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה, לשירותים משותפים.

לצד זאת תפעל הרשות לפיתוח מרכזי של רכיבים, יישומים, פלטפורמות ותשתיות טכנולוגיים משותפים לטובת שימוש רוחבי של אגפי מערכות המידע (Develop Once, Use by Many). יעד תומך זה יסייע בהפחתת עלויות הפיתוח והתחזוקה, בייעול תהליכי הפיתוח, בהגדלת הגמישות, בשיפור רמת האינטגרציה בין מערכות המידע ביחידות הממשלה, בפיתוח מהיר יותר של תהליכים עסקיים ושירותים דיגיטליים ביחידות הממשלה, בצמצום כפילויות בפיתוח רכיבים דומים ביחידות שונות, בסטנדרטיזציה הנובעת משימוש באבני בניין משותפות, בקונסולידציה של תשתיות וטכנולוגיות ובשיתוף קל יותר של מידע, תהליכים ויישומים בין יחידות הממשלה. 

בין התשתיות והשירותים המשותפים שמעמידה הרשות לטובת אגפי מערכות מידע במשרדי הממשלה ניתן למנות את:

7.2.1 האתר האחוד

רשות התקשוב הממשלתי מאמינה כי כממשלה אחת, השירות שהממשלה נותנת לאזרחים ולעסקים צריך להינתן בצורה אחידה, פשוטה ואינטואיטיבית. האתר האחוד (gov.il) משרת את המטרה הזו ומספק מראה והתנהגות זהים עבור כל משרדי הממשלה המתארחים בו וכל השירותים הניתנים דרכו. האתר הוקם במטרה להנגיש לציבור מידע ושירותים ממשלתיים בצורה פשוטה, קלה ומהירה. 

באתר קיים היום מספר רב של משרדי ממשלה ומשרדים חדשים מצטרפים אליו כל העת. האתר מכיל כאלף דפי שירות ומידע עבור המשרדים ויחידות הסמך המתארחים בו ומקנה רמה גבוהה מאוד של אבטחת מידע והגנה בסייבר עבור כל השירותים המתארחים בו. האתר מהווה את הפנים הציבוריות של הממשלה באינטרנט וככזה משודרג ומקודם כל העת. 

האתר מאפשר למשרדים להנגיש מידע ושירותים במגוון שפות ותומך בעברית, בערבית, ברוסית ובאנגלית. בהמשך השנה הנוכחית תתווסף תמיכה בצרפתית. ניתן לצפות באתר במגוון פלטפורמות ואופנים, ממחשב אישי או מובייל ועד טאבלטים לסוגיהם. באתר ניתן לעיין במידע ממשלתי ולצרוך שירותי ממשלה מכל מקום ובכל עת, ללא הצורך להגיע ללשכות קבלת הקהל השונות.

בשנים הקרובות תפעל רשות התקשוב הממשלתי לשילוב כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך תחת האתר האחוד וכן להכנסת גופים נוספים כגון הכנסת, ביטוח לאומי ושירות התעסוקה. כמו כן, יפותחו יכולות חדשות כגון הצגת מידע או תהליכים חוצי משרדים בחתך מתאים שיאפשר צפייה במידע המופק מיותר ממשרד אחד.

7.2.2 שרת הטפסים

שירות הטפסים הממשלתי מאפשר יצירת טפסים מקוונים אשר מחליפים את טופסי הנייר. השירות מנגיש יותר מ-500 טפסים ועשרות טפסים נוספים מדי שנה. רשות התקשוב הממשלתי הקימה מנוע טפסים חדש אשר יאפשר למשרדים וליחידות הסמך "שירות עצמי" בשרת הטפסים.

כמו כן, במהלך שנת 2019 יחל תהליך של הכנסת כל הטפסים תחת שירות Ask Once. כניסה לטופס מקוון תתאפשר לאחר הזדהות ותוביל למילוי אוטומטי של כל הפרטים הקיימים על האזרח במשרדי ממשלה כחלופה לצירוף מסמכים ואישורים נדרשים ממשרדי הממשלה השונים. בכך ייחסך לאזרח הצורך להזין שוב ושוב פרטים שכבר הוזנו במשרדים ובטפסים שונים ויתאפשר הלכה למעשה מימוש מדיניות "שאל פעם אחת".

​​​​​​​​​​​​​​7.2.3 שרת התשלומים

שירות התשלומים הממשלתי מאפשר למשרדי הממשלה וליחידות הסמך לסלוק ולגבות תשלומים בצורה דיגיטלית, מאובטחת ואחידה. שרת התשלומים מאפשר לכל משרד להקים חנות וירטואלית ולגבות אגרות וחובות. הקמת שרת התשלומים חסכה למשרדי הממשלה השונים את הצורך ביצירת פלטפורמה נפרדת עבור כל משרד והוא מהווה תשתית מהותית לפיתוח שירותים דיגיטליים מתקדמים בקלות ובמהירות.

בשירות התשלומים הממשלתי נסלקים מדי שנה יותר מ-65 מיליארד שקלים עבור מספר רב מאוד של משרדי ממשלה ויחידות סמך. השירות מאפשר לאזרח לשלם במגוון רחב של אמצעי תשלום וחוסך הלכה למעשה את הצורך בהגעה פיזית למשרדי הממשלה או לדואר על מנת לבצע את התשלום.

על מנת להמשיך ולשפר את שירות התשלומים הממשלתי ולאפשר תשלום באמצעים מתקדמים יותר, פרסמה רשות התקשוב הממשלתי בתיאום עם החשב הכללי במשרד האוצר מכרז לרכישת מוצר חדש ומתקדם. בשנת 2019 מתוכנן לעלות לאוויר המוצר החדש, שיאפשר תשלומים פשוטים יותר ומאובטחים יותר, במגוון ערוצים רחב ובצורה נוחה עבור האזרחים. כמו כן, המוצר יותאם לעמידה בתקן EMV המתקדם.

​​​​​​​​​​​​​​7.2.4 מערכת הזדהות

רשות התקשוב הממשלתי מאמינה כי היכולת לזהות באופן מאובטח את האזרח, בעל העסק או מייצגם מאפשרת קבלת שירותים מתקדמים ומותאמים יותר. תשתית הזדהות מאובטחת נמצאת בבסיס היכולת לדעת באופן ודאי כי מי שמבקש את השירות הדיגיטלי הוא אכן מי שזכאי לו. 

החלטת הממשלה מס' ‏52960 מיום 6.8.2017, שקודמה על ידי היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים במשרד ראש הממשלה, מסדירה את מנגנון ההזדהות המאובטחת הנדרש על מנת לעמוד בתקני אבטחת המידע המתאימים. על כן, רשות התקשוב הממשלתי מקימה מערכת הזדהות המאפשרת הזדהות מאובטחת בכל מכשיר, בכל פלטפורמה ובכל שירותי הממשלה באופן גורף ובצורה פשוטה ויעילה על ידי אמצעים הקיימים ברשותם של האזרחים.

מערכת ההזדהות הממשלתית מורכבת משלב הרשמה (הרשמה חד-פעמית שמאפשרת לאחר מכן קבלת פרטי שימוש). ההרשמה מתבצעת מול שני מאגרי מידע לזיהוי או באמצעות תעודת זהות חכמה, אם קיימת כזו בידי האזרח. לאחר שלב ההרשמה יקבל האזרח שם משתמש וסיסמה עבור השימוש בשירותי הממשלה הדיגיטליים בעתיד.

כיום עובדים כמה שירותים אשר מאפשרים ליותר מ-250 אלף אזרחים לצרוך את השירות בצורה בטוחה, מאובטחת ופשוטה. 

רשות התקשוב הממשלתי שמה לעצמה למטרה לאפשר את כלל השירותים בהזדהות מלאה ועל כן יצאה למכרז לרכישה של מערכת הזדהות אשר תאפשר זאת. במהלך 2019 תעלה לאוויר המערכת החדשה אשר תאפשר הן הזדהות אזרחים והן הזדהות ברבדים נוספים כגון הזדהות כבעל מקצוע, הזדהות כבעל תפקיד, הזדהות במכשיר נייד עם PKI והזדהות לעולים חדשים ואזרחים זרים.

​​​​​​​​​​​​​​7.2.5 שירות הודעות דיגיטלי ממשלתי (Notification)

רשות התקשוב הממשלתי מאמינה כי קשר דיגיטלי ישיר בין האזרח לממשלה יוביל לשיפור השירות הדיגיטלי הניתן לאזרחים, לצורת התקשרות קלה יותר בכל זמן ומכל מקום וכן להורדת הנטל הביורוקרטי המושת היום על האזרחים, הנדרשים לשמור ולתייק מכתבים ותזכורות. על מנת לקדם תפיסה זו הוקמה מערכת מענ"ה (מערכת לניהול הודעות). 

המערכת תאפשר קשר דיגיטלי ישיר בין משרדי הממשלה לאזרחים על פי פרטי ההתקשרות של האזרח. המערכת תאפשר למשרדי הממשלה לפנות באופן יזום ומדויק לאזרחים, ולממש בכך את התפיסה של מתן שירותים רב-ערוצי. המערכת מספקת שירותי שליחת הודעות אישיות מגופים ממשלתיים לאזרחים בערוצי תפוצה שונים – דואר אלקטרוני, הודעות טקסט והודעות קוליות. 

משרדי הממשלה השונים יוכלו ליידע את האזרח בכל שינוי או עדכון הרלוונטי אליו בזמן אמת באמצעות המערכת וכן להתעדכן בכל עת בהודעות נשלחו לאזרח.

בשנים הקרובות תמשיך רשות התקשוב הממשלתי לשכלל את הפתרון כך שיתמוך בצורה אינטראקטיבית ומאובטחת בתפוצת ההודעות לאזרחים. הרשות מאמינה כי דרך ההתקשרות הזו בסופו של דבר תהווה את הדרך הראשית לתקשורת עם הממשלה ותוביל לשיפור השירות לאזרחים ולייעול עבודת המשרדים העמלים על יידוע ושליחת מסמכים כיום. 

​​​​​​​​​​​​​​7.2.6 ענן ממשלתי, ציבורי והיברידי

רשות התקשוב הממשלתי תפעל להרחבת השימוש בטכנולוגיות הענן בממשלה. טכנולוגיות אלו יאפשרו את האצת יכולותיהם של משרדי הממשלה לתת שירות דיגיטלי לאזרחים ולעסקים ויש להן יתרונות רבים, ביניהם:

  • הפניית משאבים ומיקוד בתהליכי הליבה במשרדים.
  • החשת תהליכי ההקמה של תשתיות ליישומים והקטנת הצורך במכרזים ייעודיים.
  • הטמעת סטנדרטים לניהול התשתיות ואבטחת המידע שיוטמעו בשירותים.
  • שיפור איכות מערכות ותשתיות ה-IT (טכנולוגית, שרידות).
  • ייעול מערך ה-IT בהיבטי רכש (חומרה, תוכנה, שירותים, כוח האדם) על ידי מעבר לצריכת שירותים.
  • הטמעת חדשנות ופתרונות מתקדמים.
  • התייעלות עקב יתרון לגודל וחיסכון בתשתיות כפולות (קונסולידציה של DC, רשת תקשורת).

רשות התקשוב הממשלתי שואפת להרחיב את השימוש בעננים ציבוריים (Public Clouds), בכל מקום שבו הדבר מתאפשר. הרשות רואה ערך רב בשימוש בטכנולוגיות בענן אשר מאפשרות רכישה של שירות ומייתרות את הצורך ברכש, בהתקנות ובתחזוקה של חומרה במשרדים וכן חוסכת לעתים את הצורך בפיתוח עצמאי של מוצרי תוכנה. על כן, הקימה הרשות את הוועדה המייעצת לענן ציבורי בשיתוף עם הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים ומערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, אשר דנה בבקשות המשרדים לשימוש בשירותי ענן וממליצה על כך בהתאם למהות המידע והתהליכים אשר קיימים במערכות אלו. הרשות שואפת לאשר מעבר לענן ציבורי למערכות אשר אינן עוסקות במידע פרטי רגיש או מסווג ביטחונית.

עבור מערכות נוספות המכילות מידע פרטי רגיש או מסווג ביטחונית, תפעל הרשות לקדם את הקמתו של ענן ממשלתי. ענן זה יספק תשתית מאובטחת ובעלת שרידות גבוהה ויאפשר אספקת שירותים באופן רציף בתצורת ענן. הרשות רואה בהקמת ענן ממשלתי תשתית מקדמת ומאפשרת אשר תאיץ את יכולתם של משרדי הממשלה להמשיך ולפתח שירותים דיגיטליים מתקדמים.

רשות התקשוב הממשלתי רואה ערך רב בהקמת תשתית ענן ציבורי בגבולות מדינת ישראל. תשתית זו אשר תפעל בתצורה מקומית (Data Residency) תמנע זליגה של המידע אל מחוץ לגבולותיה של המדינה ותבטיח כי מידע פרטי הנשמר בתשתית זו יהיה מוגן על ידי חוקי המדינה. הקמת תשתית זו תאפשר שימוש נרחב בשירותי ענן למגזר הממשלתי, למגזר הציבורי ולמשק הישראלי בכללו. הרשות תפעל עם שותפיה בממשלה ובמגזר הציבורי כולו על מנת לקדם מטרה זו אל מול ספקי הענן הבינלאומיים. 

​​​​​​​​​​​​​​7.2.7 שדרת המידע

רשות התקשוב הממשלתי מקדמת בשיתוף עם מערך הסייבר הלאומי הקמת תשתית רוחבית מנוהלת ומאובטחת לשיתוף ולהעברת מידע. שדרת המידע תתבסס על מימוש תפיסות הנגשת מידע מתחום ניהול הממשקים היישומיים (API Management).

שדירת המידע תאפשר את שיפור זרימת המידע בין יחידות הממשלה: המערכת תאפשר זרימה מהירה ויעילה של המידע בין יחידות הממשלה, שתחסוך כפילויות בניהול המידע ותגדיל את האמינות, האבטחה והעדכניות של המידע. המערכת תאפשר את שיפור האינטגרציה בין מערכות המידע ומאגרי המידע הממשלתיים לפיתוח תהליכים עסקיים דיגיטליים חדשנים, חוצי יחידות וגמישים.

כמו כן, השדרה תאפשר יצירת סביבה מאובטחת וגישה מאובטחת למאגרי המידע, וכן יצירת מעטפת אבטחה בדגש על מאגרים רגישים המנהלים נתונים ותהליכים החיוניים לתפקוד משרדי הממשלה.

השדרה תביא לחיסכון והתייעלות בגין שימוש במרכיבים משותפים (Shared Services): היא תאפשר שימוש חוזר (re-use) בממשקים, על ידי מספר רב של צרכני מידע במקום פיתוח ממשקים ייעודיים לכל צרכן מידע בנפרד, דבר שיסייע בבניית מערך תקשוב ממשלתי יעיל ומתקדם. כמו כן, השדרה תאפשר ניהול ואבטחה של המידע בדגש על היבטים של שמירה על המידע האישי הרגיש.

​​​​​​​​​​​​​​7.2.8 סע"ר

רשות התקשוב הממשלתי מאמינה כי ניהול המידע הממשלתי, שמירתו ויכולות החיפוש בו מהותיים לשימור הידע הממשלתי וכן להעברת ידע זה בין העובדים. על כן, הקימה הרשות את מערכת סע"ר – סביבת עבודה רוחבית המאפשרת לכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך לנהל את קובצי המידע בצורה פשוטה ואינטואיטיבית. מערכת סע"ר מאפשרת שמירה, חיפוש, ארכוב ואחזור של המידע הממשלתי הלא מובנה. 

המערכת, שנועדה מלכתחילה לאפשר ניהול מסמכים של משרדי הממשלה, התרחבה ומאפשרת ניהול מסמכים דרך הדפדפן ישירות ברכיב שמותקן על ה-Outlook. שתי אפשרויות אלה מאפשרות ניהול מסמכים מיטבי למשתמשי הקצה במשרדים, וכל משתמש יכול לבחור את החלופה הנוחה לו ולקבל את אותם יתרונות.

אין חולק ששמירת המידע הממשלתי הוא נדבך חשוב ומרכזי ביכולת המשילות והרציפות של כל משרד ממשלתי. השימוש במערכת סע"ר מאפשר למשרדי הממשלה ויחידות הסמך שמירה וקטלוג של התוצרים הממשלתיים. המערכת מאפשרת שמירה של מגוון פורמטים דיגיטליים ובכך מהווה את מאגר הידע והמידע הממשלתי ומאפשרת את שיתוף הידע הנצבר בתוך המשרדים וביניהם.

במהלך השנים הבאות יפותחו יכולות חדשות במערכת, שיאפשרו שימוש בה גם במובייל, שיתוף מסמכים וכן יכולות עריכה מתקדמות יותר. המערכת נותנת מענה לכ-5,000 משתמשים ב-32 משרדים וגופים. רשות התקשוב תמשיך במאמציה בפרישת המערכת בכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

סימנייה