דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

חזרה

9. מקורות

פרק זה מציג את אוסף המקורות שסקרנו לצורך הכנת התוכנית האסטרטגית:

  1. דוח חברת קיימא: האזור האישי: פתרונות וכלים התנהגותיים, 2018
  2. רשות התקשוב הממשלתי – תוכנית אסטרטגית לשנים 2018-2016 מיום 25.09.2016 https://www.gov.il/he/Departments/news/strategic_plan_for_2016-2018    
  3. רשות התקשוב הממשלתי – מבט על 2018 – 06.06.2018 – תמצית של סקר מצב קיים ושל תוכניות העבודה של אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה ויחידות הסמך המונחים על ידי רשות התקשוב הממשלתי  https://www.gov.il/he/Departments/news/mabat2018 
  4. החלטת ממשלה מס' 2097 מיום 29.10.2014 – הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית". https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_dec2097 
  5. החלטת ממשלה מס' 2960 מיום 06.08.2017 – אישור המדיניות הלאומית להזדהות בטוחה https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2960
  6. ICT Benchmark – נתונים השוואתיים על אסטרטגיית ICT ב-D7 – tack אסטרטגיה וצמיחה מאי 2018
  7. החלטת ממשלה מס' 1933 מיום 30.08.2016 – שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבורhttps://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1933 
  8. דוח הוועדה לשיפור הסביבה העסקית – יוני 2018 – החשב הכללי, משרד האוצר https://mof.gov.il/Committees/Pages/BusinessEnvironmentCommittee.aspx 
  9. החלטת ממשלה מס' 4515 מיום 01.04.2012 – הצטרפות לשותפות הבינלאומית לממשל פתוח ומינוי "הפורום הישראלי לממשל פתוח" – https://www.gov.il/he/Departments/policies/israeli_forum_open_government 
  10. החלטת ממשלה מס' 2099 מיום 10.10.2014 – העברת שטח הפעולה של התקשוב הממשלתי ממשרד האוצר למשרד ראש הממשלה https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_dec2099  

סימנייה