דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

7.3 ניהול ומיצוי המידע – Data as an asset

כיום, מידע מהווה את אחת מאבני היסוד לניהול ולקבלת החלטות. המידע הארגוני שנצבר בכל ארגון הוא התשתית להתנהלות הארגון כולו.

חזרה

7.4 מנהיגות ומצוינות דיגיטלית (Digital Leadership & Excellence)

ההון האנושי במערך התקשוב הממשלתי, כמו בכל ארגון אחר, הוא אבן היסוד של הארגון. כל שינוי ופיתוח עושים בראש ובראשונה אנשים.

רשות התקשוב הממשלתי רואה בהון האנושי את המשאב המרכזי למימוש חזונה. הרשות תיזום פעילויות, תשתיות ופרויקטים לפיתוח ההון האנושי ותפעל לטפח ולמשוך הון אנושי איכותי, הנמצא בחזית הטכנולוגיה, החדשנות והיצירתיות. הרשות תחתור לייצר מצב שבו השירות במערך התקשוב בממשלה ייתפס כמקור לגאווה מקצועית, ותפעל לפתח מסלולי הכשרה ומסלולי קידום, שיבטיחו כי הידע והמיומנות בתחום התקשוב בממשלה יותאמו לקצב ההתפתחות הטכנולוגית.

7.4.1 פיתוח מקצוענות ומצוינות

רשות התקשוב הממשלתי רואה ערך רב בפיתוח תשתיות שיבטיחו מקצועיות ומצוינות של ההון האנושי הקיים, משיכת עובדים מצוינים בתחום התקשוב, הבטחת המיומנויות ההכרחיות בתחום התקשוב הממשלתי וצמצום פערי היכולות בין המגזר העסקי למגזר הציבורי בתחום התקשוב. זאת, מתוך הבנה כי הון אנושי מיומן ומקצועי קריטי לפיתוח פתרונות ולאספקת שירותים דיגיטליים מתקדמים, הבנויים על גבי תשתיות טכנולוגיות מתקדמות. הרשות תפעל לתכנון מסלולי קידום וקריירה ארוכת טווח בתפקידים אסטרטגיים בתחום התקשוב בממשלה; לבניית פלטפורמות הכשרה להון האנושי הקיים; לשכלול תהליכי הגיוס הקיימים למערך התקשוב הממשלתי; לפיתוח כלים להבאת הון אנושי חדש ומצוין לממשלה; ולטיפוח ולשכלול המיומנויות העסקיות של בכירי התקשוב. הרשות תוציא לדרך את תוכנית "מפתחים לשירות המדינה" אשר תאפשר לגייס מומחים מובילים מהמגזר הפרטי כחוד החנית של הטכנולוגיה לשם פיתוח שירותים דיגיטליים מתקדמים במשרדי הממשלה. זאת כדי לקדם מהפכה טכנולוגית בשירותים הממשלתיים ולייצר שיפור משמעותי באיכות השירות לאזרח.

7.4.2 קידום ומיצוב מעמדם ותפקידם של מנהלי מערכות מידע

בארגונים המובילים במשק הישראלי ובעולם הבינו כי האסטרטגיה הדיגיטלית ותהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית הם חלק בלתי נפרד מליבת העסקים של כל הארגון. המנהל האחראי על כל תחומי מערכות המידע והתהליכים הדיגיטליים הוא שותף ראשון במעלה לקידום האסטרטגיה וסדר היום של הארגון, ולפיכך הכרחי שיהיה חלק מההנהלה הבכירה במשרד. רשות התקשוב הממשלתי רואה בקידום תהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית נדבך קריטי ומשמעותי בשיפור יכולתה של הממשלה לתת שירות מיטבי לאזרחים ולעסקים וכן תופסת את מנהל אגף מערכות המידע כשותף מרכזי ומשמעותי בהובלת התהליכים האסטרטגיים של משרדי הממשלה במטרה לשפר את השירות לאזרח ולעסקים. הרשות תפעל להכשיר ולקדם את מנהלי אגפי מערכות המידע במשרדים וביחידות הסמך, הן בתחום המקצועי והן בתחום הניהולי, במסגרת הכשרה ניהולית של סגל בכיר. הרשות תפעל בשיתוף עם נציבות שירות המדינה והממונה על השכר באגף האוצר לחיזוק מעמדו של מנהל אגף מערכות המידע ביחידות הממשלה ומיצובו כחבר הנהלה בכיר במשרד וכגורם מוביל המהווה סמכות מקצועית בתחומי התקשוב והטכנולוגיות הדיגיטליות. הרשות רואה בתקופה הנוכחית, שהיא תקופה של פריחה טכנולוגית כלל-עולמית, זמן קריטי ומשמעותי לפיתוח מערכות מידע ויכולות טכנולוגיות לשיפור השירות הניתן לאזרחים, ועל כן תפעל ליצירת שדירה ניהולית איכותית, חזקה ומנוסה, בשנים קריטיות אלו. הרשות תפעל לעדכון ולהתאמה של מכלול תפקידי המחשוב במשרדי הממשלה, על מנת לייצר יכולות ניהול חזקות, מובילות  ומצטיינות גם בדרגי הנהלת הביניים של אגפי מערכות המידע במשרדים, ובכלל זה הוספת תפקידי ליבה ועדכון שכר עובדי התקשוב השונים בממשלה.

​​​​​​​​​​​​​​7.4.3 הכשרות מנהלים בכירים בתחום התקשוב

הרשות רואה במנהלי אגפי מערכות מידע חלק מהנהלת המשרד והשותפים הטבעיים לכל מהלך אסטרטגי שמתבצע במשרד. על כן, רשות התקשוב הממשלתי פעלה עם המדרשה הלאומית בנציבות שירות המדינה לייצור תוכנית הכשרה למנהלי מערכות מידע כחלק מהכשרת הסגל הבכיר. התוכנית, שמחזור א' שלה הסתיים במאי 2018, כללה מגוון יחידות בנושאי ניהול בכיר בכלל וניהול ממשלתי בפרט וכן נושאים מקצועיים בתחומי מערכות מידע וחדשנות. הרשות תצא לדרך עם מחזור ב' של התוכנית כבר בשנת 2019. כמו כן, תמשיך הרשות ותפעל עם המדרשה הלאומית ליצירת תוכניות נוספות ייעודיות עבור תפקידי הליבה הנוספים במערך התקשוב ובאגפי מערכות מידע, המהווים עתודה ניהולית תקשובית למנהלי אגפי מערכות מידע ולשאר בכירי התקשוב הממשלתי.

​​​​​​​​​​​​​​7.4.4 פיתוח מודלים להעסקת עובדי תקשוב

הרשות תפעל להתאמת דרכי העסקת עובדים ונותני שירותים במערך התקשוב הממשלתי לצורכי יחידת המחשוב בממשלה. הרשות תפעל בשיתוף נציבות שירות המדינה, מנהל הרכש האחראי למכרז שירותי מחשוב, אגף תקציבים והממונה על השכר במשרד האוצר ליצירת תמהיל פנימי מיטבי, שייושם באגפי מערכות המידע וישלב רכישה של שירותים לתפקידי ביצוע לצד העסקה קבועה של הדרג הניהולי. תמהיל כזה יאפשר להתאים את יחידות התקשוב בממשלה לצרכים מתמשכים, עתידיים ומשתנים תוך שמירה על אחריות ניהולית בקרב העוסקים בקביעת מדיניות והרשאות בנכסי מדינה. הרשות תפעל במטרה לייעל את דרכי העבודה מול נותני השירותים, מתהליכי רכש מהירים מקצועיים ואיכותיים, דרך הכשרה לתחום עיסוקו של המשרד ועד הערכת הספקים, במטרה לשפר את איכות נותני השירותים במערך התקשוב במשרדי הממשלה.

סימנייה