דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

חזרה

7.3 ניהול ומיצוי המידע – Data as an asset

כיום, מידע מהווה את אחת מאבני היסוד לניהול ולקבלת החלטות. המידע הארגוני שנצבר בכל ארגון הוא התשתית להתנהלות הארגון כולו.

לא פעם מגדירים את המידע כ"נפט החדש", (Data is the new oil', Clive Humby') במובן שהוא מהווה את חומר הדלק המניע את הארגון לפעולה ובו טמונים היסודות שמאפשרים לארגון להשתפר ולהתקדם.

רשות התקשוב הממשלתי, המכירה בחשיבות שיש למידע הממשלתי הן מבחינת פעילות מיטבית של הממשלה והן מבחינת התאמה מיטבית של השירותים הניתנים לאזרחים, יצרה תקן חדש לתפקיד ניהולי בכיר ברשות – מנהל ארכיטקטורת המידע הממשלתי המהווה את ה-Chief Data Officer הממשלתי. בעל תפקיד זה יהיה אמון על אסדרת הנתונים הממשלתיים וכן על הגברת השימוש בהם על מנת ליצור שירותים מותאמים אישית לאזרחים ועסקים וכן על מנת להביא את הממשלה לקבלת החלטות מבוססות מידע.

7.3.1 ניהול ואסדרת המידע הממשלתי

רשות התקשוב הממשלתי מאמינה כי הדרך לקבלת מידע איכותי אמין וזמין בכל הממשלה היא קודם כול אסדרה וניהול תקין של המידע. על כן, הרשות תפעל לביצוע מיפוי של ישויות המידע המרכזיות שקיימות היום במשרדי הממשלה השונים, ותנחה את המשרדים השונים באשר לבעלי המידע עבור כל ישות, כך שעדכון כל ישות מידע ייעשה במקום אחד בלבד בממשלה על ידי ממשקים מקוונים. הרשות תעמיד לרשות המשרדים פלטפורמות כגון "שדירת המידע" על מנת להקים את הממשקים הללו בצורה מיטבית.

רשות התקשוב הממשלתי תפעל לאסדרת דרך העיצוב של מערכות המידע החדשות כך שנושא ניהול הנתונים ובניית מערכי נתונים איכותיים אשר ניתן יהיה להשתמש בהם בקלות ימצא מענה כבר בשלב עיצוב המערכות.

7.3.2 המידע הממשלתי בשירות הציבור

במסגרת החלטת ממשלה מס' 1933‏7 מאוגוסט 2016, נקבע כי יש לפעול לפרסום מאגרי המידע הממשלתיים לשימוש הציבור וכי הממשלה היא הגוף האמון על שמירתם עבורו. ההחלטה קובעת כי יש לפעול במדיניות של מידע הפתוח לציבור כברירת מחדל (open by default) ולהנגיש לשימוש הציבור את כל המאגרים שאינם מסווגים ושחשיפתם לא תפגע בפרטיות האזרחים.

רשות התקשוב הממשלתי מאמינה כי המידע הממשלתי הוא בעל ערך רב ליזמים בציבור הרחב. על כן, היא פועלת ללא הרף להנגשת מאגרי מידע רבים ככל שניתן. כמו כן מקיימת הרשות התייעצויות ושיתופי פעולה חוצי מגזרים על מנת לעודד שימוש במאגרים שכבר הונגשו (כגון האקתונים, תחרויות ועוד).

רשות התקשוב הממשלתי הקימה את האתר Data.Gov אשר בו מונגשים המאגרים הממשלתיים. פלטפורמה זו מתעדכנת כל העת על מנת לשפרה ולהתאימה לשימוש ההולך וגובר במאגרי המידע הממשלתיים.

​​​​​​​​​​​​​​7.3.3 קבלת החלטות מבוססות מידע

כמות המידע הקיימת כיום במשרדי הממשלה ואשר מתווספת בכל יום כופה שינוי פרדיגמה בתפיסה הארגונית; לא עוד דוחות אשר משתמשים במקצתו של המידע, אלא ניתוח של נתוני עתק (Big Data) ושימוש בכלים מתקדמים על מנת לבור את המוץ מן הבר ולמצוא את המידע הרלוונטי לקבלת ההחלטות.

רשות התקשוב הממשלתי מאמינה כי המידע הממשלתי הוא כלי קריטי וכי ניתוח שלו בעזרת כלים מתקדמים יהווה קפיצת מדרגה משמעותית ביכולת של הממשלה על כל אגפיה לקבל תמונת מצב איכותית ומקיפה והחלטות טובות יותר עבור אזרחי ישראל. הדבר נכון עבור מידע הקיים בתוך משרד אחד ונכון שבעתיים עבור מידע חוצה משרדים.

רשות התקשוב הממשלתי תבחן אפשרויות לשימוש במתודולוגיות ובכלים מתקדמים כגון Machine Learning לניתוחו של המידע הממשלתי וכן הקמת פתרונות מרכזיים לניתוח מידע לשימושם של המשרדים. כמו כן, הרשות תפעל להטמעת חשיבות המידע בקבלת ההחלטות הממשלתית. 

7.4 מנהיגות ומצוינות דיגיטלית (Digital Leadership & Excellence)

ההון האנושי במערך התקשוב הממשלתי, כמו בכל ארגון אחר, הוא אבן היסוד של הארגון. כל שינוי ופיתוח עושים בראש ובראשונה אנשים.

סימנייה