דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

חזרה

8. פעילות בינלאומית

רשות התקשוב הממשלתי תפעל לקידום קשרי עבודה שוטפים ושיתופי פעולה ממוקדים בזירה הבינלאומית לקידום התכליות הבאות: 

  1. לבסס את מעמדה של ממשלת ישראל כממשלה מובילה בעולם בתחום מתן שירותים דיגיטליים לאזרח ובקידום מדיניות "ממשל פתוח", ולהציג מקרי בוחן וסיפורי הצלחה של ממשלת ישראל בקידום שירותים דיגיטליים לציבור. 
  2. לשפר את דירוגה של ממשלת ישראל במדדים בינלאומיים בתחום השירותים הדיגיטליים לציבור, בפרט במדד ה-E-Government Development Index של האו"ם ובמדידת ה-OECD בתחום הממשל הדיגיטלי. 
  3. לפתח ולבסס קשרי עבודה שוטפים עם ממשלות, ארגוני חברה אזרחית וארגונים עסקיים בינלאומיים, לטובת חילופי ידע, לימוד Best Practices והתמודדות עם אתגרים בזירה הישראלית מתוך ניסיונם של הגורמים השותפים.  
  4. להכיר ולייבא פרקטיקות מקובלות בעולם לפיתוח ה-GovTech במגזר העסקי ולבחינה ויישום פתרונות חדשניים של חברות הזנק בסביבה הממשלתית. 

לצורך כך תפעל הרשות בזירה הבינלאומית בכמה ערוצים מרכזיים: 

1. שותפות פעילה בפורומים ובצוותים מקצועיים של ארגונים בינלאומיים:

רשות התקשוב הממשלתי תפעל למקסם את הנוכחות הפעילה של נציגים מקצועיים מטעמה בכנסים מקצועיים, בפורומים ובצוותי עבודה של ארגונים בינלאומיים. בייחוד, תפעל הרשות אל מול הארגונים הבאים:

  • השותפות הבינלאומית לממשל פתוח (OGP) – כמתחייב מהחלטת הממשלה מס' ‏94515 מיום 1.4.2012, תמשיך רשות התקשוב הממשלתי בהשתתפות פעילה בכנסים המקצועיים של השותפות ובחילופי ידע במסגרת בפורומים השונים. כמו כן, תמשיך הרשות לפרסם תוכניות פעולה רב-שנתיות בשיתוף עם בעלי עניין נוספים בממשלה, בארגוני חברה אזרחית, באקדמיה ובמגזר העסקי ותפרסם מדי שנה את רמת העמידה בהתחייבויותיה כלפי השותפות הבינלאומית;
  • OECD – רשות התקשוב הממשלתי תקדם השתתפות פעילה ותציג את תהליכי עבודתה ואת הישגיה בצוותי פעולה ובפורומי חשיבה מקצועיים בנושאי ממשל דיגיטלי: e-leaders, Open Data,Open Government ו-Innovation. כמו כן, תפעל הרשות בשיתוף עם צוות המומחים בנושאOpen Government ב-OECD לגיבוש מתודולוגיות מדידה תוצאתית של פעילות הממשלה בתחום "ממשל פתוח".  
  • D9 – במסגרת פעילות ממשלת ישראל בארגון המדינות הדיגיטליות המתקדמות, תבחן רשות התקשוב הממשלתי אפשרות להקמת רשת משפטית בינלאומית לצורך התמודדות עם אתגרים משותפים בתחום המשפט הדיגיטלי וככל שזו תוקם – תשתתף בה באופן פעיל. 
  • ICA – הרשות תמשיך במעורבות פעילה בארגון הבינלאומי של מנהלי אגפי מערכות מידע בממשלות, ותציג את פעילותה ואת הישגיה בכנסים השנתיים של הארגון.  

2. עמידה בסטנדרטים בינלאומיים:

רשות התקשוב הממשלתי תנתח מהם הסטנדרטים המתחייבים, כפי שעולה ממדדים בינלאומיים מרכזיים, המשווים את תפקודה של ממשלת ישראל בתחום השירותים הדיגיטליים ביחס לממשלות השונות. בהתאם לכך, תפעל הרשות להטמיע בתוכניות העבודה ביחידות הרשות ובאגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה דגשים העולים מתוך מדדים אלו. למשל, בחינת השירותים המרכזיים שהפיכתם לדיגיטליים תשפר את דירוגה הבינלאומי של ממשלת ישראל במדד ה- E-Government Development Index של האו"ם, וכן הטמעת תהליכי עבודה חדשניים בפיתוח שירותים דיגיטליים שתשפר את מיקומה של ממשלת ישראל במדידת ה-Digital Government של ה-OECD. 

3. ייזום קבוצות עבודה ממוקדות נושא ומשלחות לחילופי ידע:

רשות התקשוב הממשלתי תיזום משלחות חילופי ידע ודיונים ממוקדים בפרויקטים שעל סדר יומה של הרשות ובדילמות שונות המתעוררות בקשר ליישום תוכניות העבודה של הרשות. בין היתר, תיזום הרשות פיילוט בשיתוף עם Open Data Charter בנושא מאגרי מידע בעלי השפעה על חיזוק אמון הציבור בממשל; חילופי ידע עם ממשלות וגופי מחקר בינלאומיים לטובת פיתוח מתודולוגיות מדידה תוצאתית לממשל פתוח; חילופי ידע בנושא הגברת שיעור החדירה של שירותים דיגיטליים בציבור ועוד. 

4. בחינת מודלים ליישום חדשנות בממשלות זרות ובחברות רב-לאומיות:

כחלק מהמאמץ לקידום חדשנות ולפיתוח סקטור ה-GovTech תבחן רשות התקשוב הממשלתי מיזמים קיימים של הקמת מאיצים (אקסלרטורים) על ידי חברות רב-לאומיות בשיתוף ממשלות, ותשקול שיתופי פעולה וחילופי ידע עם חברות גלובליות בעלות ניסיון בהקמת מאיצים לטובת פיתוח חברות הזנק ושילובן בממשלה. כמו כן, הרשות תבחן מודלים שלפיהם פועלות ממשלות אל מול גופים עסקיים או גופים שאינם למטרות רווח, המסייעים לממשלות למקד ולהגדיר אתגרים שעל סדר יומן ולאתר חברות הזנק בעלות פתרונות רלוונטיים לאתגרים קיימים.  

סימנייה