דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

חזרה

דבר ראש רשות התקשוב הממשלתי

אני גאה להציג את התוכנית האסטרטגית של רשות התקשוב הממשלתי לשנים 2021-2019. מסמך זה הוא תוצר של עבודת צוות ברשות התקשוב הממשלתי, שפעלה עם שותפיה בתוך ומחוץ לממשלה. מטרת התוכנית האסטרטגית היא הגדרת החזון, הייעוד, הערכים, היעדים העיקריים והמשימות שהרשות תקדם ותבצע בשנים הקרובות, כחלק מהמאמץ להתאמת עבודת הממשלה לעידן הדיגיטלי. 

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדינת ישראל צפויה להגיע לעשרה מיליון תושבים תוך כ-6 שנים ול-20 מיליון תושבים עד שנת 2065; גידול אוכלוסייה זה הוא מהגבוהים במדינות ה-OECD. ככל שמשרדי הממשלה ימשיכו לפעול בתצורתם הנוכחית, לא תוכל ממשלת ישראל להמשיך ולספק את צורכיהם של כלל האזרחים ובעלי העסקים. מחובתנו להאיץ את המעבר לשירותים דיגיטליים מתקדמים אשר יאפשרו לממשלה לספק שירותים באופן רציף, זמין ונגיש ללא תלות בגודל האוכלוסייה. יתר על כן, פתרונות דיגיטליים יסייעו בביטול הפריפריה ובצמצום הפערים החברתיים.

רשות התקשוב הממשלתי הגדירה את חזונה, ייעודה ומטרותיה בתוכנית האסטרטגית הראשונה לשנים 2018-2016. בשנים אלו מומשו יעדיה העיקריים של התוכנית: הוקם אתר אחוד לשירותי הממשלה ונוספו מאות שירותים דיגיטליים לרווחתם של אזרחי ישראל, הוקם מענה טלפוני ממשלתי ונבנה מערך ה-SOC הממשלתי. כמו כן, אומצו נוהלי שקיפות בהתאם למתודולוגיית "ממשל הפתוח", הונגשו אלפי סדרות מידע לשירות הציבור והוקמו תשתיות טכנולוגיות לשיפור העברות מידע בין משרדי הממשלה. זאת כפועל יוצא ממימוש החלטת הממשלה מס' 1933 מיום 30.8.16 שאותה הובילה הרשות, אגב אימוץ עקרונות מתקדמים של "מאגרים פתוחים כברירת מחדל" ו"שאל פעם אחת בלבד".

כלל הפעילויות של הרשות במימוש התוכנית האסטרטגית הראשונה אפשרו לממשלה לספק לאזרחיה ולבעלי העסקים שירותים מתקדמים יותר ויותר, להגביר את היעילות והחיסכון הממשלתיים והלאומיים ולשפר את שקיפות הממשלה בהחלטותיה ובפעילותה. 

התוכנית האסטרטגית הנסקרת במסמך זה מתווה את דרך הפעילות של רשות התקשוב הממשלתי לשנים הבאות כנגזרת של ייעוד הרשות ותפקידיה, שהוגדרו בהחלטת הממשלה מס' 2097 מיום 14.10.2014, ותסייע לממשלה להמשיך ולקדם יכולות אלו. 

התוכנית האסטרטגית לשנים 2021-2019 כפי שהיא מוצגת במסמך זה מבוססת על ההבנה שיש צורך לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם משרדי הממשלה ובדגש על אגפי מערכות המידע ואגפי השירות במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, כתנאי הכרחי לקידום החזון והיעדים המוצגים בה. שיתוף הפעולה ימשיך לבוא לידי ביטוי באמצעות פורומים מקצועיים וניהוליים משותפים, ועדות מייעצות, ליווי משותף של פרויקטים אסטרטגיים ומנגנונים נוספים, שמאפשרים שיתוף פעולה הדוק ויצירת תמונת תקשוב ממשלתית רוחבית אינטגרטיבית ומבוקרת. הרשות תחתור לביסוס שיתופי פעולה נוספים עם גופים ורשויות ציבוריים נוספים.

הרשות תמשיך ותפעל לקידומו של מערך תקשוב ממשלתי חדשני, מקצועי ואיכותי, הפועל בנחישות להשגת היעדים האסטרטגיים של הממשלה ויחידותיה.

במהלך גיבוש התוכנית הועברה טיוטת תוכנית זו לעיונם של גורמים רבים בממשלה ומחוצה לה. 

ברצוני להודות במיוחד לגורמים הבאים על תרומתם והערותיהם בתהליך הכנת המסמך, ובהם:

 • פורום המנמ"רים הממשלתי
 • פורום מובילי השירות הממשלתי
 • ד"ר נחמן אורון
 • שותפינו הרבים בממשלה ומחוצה לה שסייעו לנו בקריאה והערות על טיוטת התוכנית

לסיום, אני מבקש להודות לצוות המשימה, שעסק בגיבוש ובכתיבה של מסמך האסטרטגיה:

 • מר שחר ברכה, ראש הצוות, מנהל חטיבת תכנון ואסטרטגיה, רשות התקשוב הממשלתי
 • גב' מוריה זיסוביץ, מנהלת המערכות הרוחביות
 • עו"ד רווית קורן, מנהלת תחום בכיר (מטה ומנהל)
 • מר יוגב שמני, מנהל ממשל זמין
 • מר גדעון קונפינו, מנהל היחידה להגנה בסייבר (יה"ב)
 • מר איתן פסח, מנהל היחידה לשיפור השירות
 • גב' נעמה הולצמן, עוזרת מנכ"ל, משרד ראש הממשלה
 • מר ניר אמסל, אגף תקציבים, משרד האוצר
 • גב' מאיה דבורי יעקובסון, סמנכ"ל שירות, רשות האוכלוסין וההגירה
 • גב' קרן קציר-שטיבל, מנהלת שיווק, קשרי חוץ יחסי ציבור ודוברות

 

photo - yair   בברכה
  יאיר פראנק
  ראש רשות התקשוב הממשלתי
  משרד ראש הממשלה

תמצית מנהלים

סמכויותיה של רשות התקשוב הממשלתי הוגדרו בהחלטת הממשלה מס' 2097 מיום 10.10.2014 בנושא "הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי 'ישראל דיגיטלית'"

סימנייה