דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

חזרה

7. יעדים

היעדים מגדירים בצורה ברורה את הנושאים שבהם מתכוונת רשות התקשוב הממשלתי להתמקד ושאותם היא עמלה לקדם. הגדרה זו נועדה לסייע לרשות התקשוב הממשלתי ולאגפי מערכות מידע במשרדי הממשלה וביחידות הסמך בייצור תוכניות עבודה שנתיות מפורטות המתמקדות בנושאי הליבה ותומכות בקידומם. בעת קבלת תוכניות העבודה השנתיות של אגפי מערכות מידע במשרדי הממשלה, תיבחן הלימתן ליעדים המוגדרים בהמשך.

7.1 שירותים דיגיטליים מתקדמים

7.2 שירותים משותפים (Shared Components)

7.3 ניהול ומיצוי המידע (Data as an asset)

7.4 מנהיגות ומצוינות דיגיטלית (Digital Leadership & Excellence)

7.5 שירות ממשלתי איכותי (High Quality Government Service)

7.6 ממשל פתוח (Open Government)

7.7 הגנת סייבר (Cyber Defence)

7.8 משילות (IT Governance)
 

סימנייה