דילוג לתוכן

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור - דוח מסכם 2017

משקלות פירוט נושאי-העל בערוץ הפרונטלי

תרשים נספח 5.6: משקלות פירוט נושאי-העל בערוץ הפרונטלי

 

משקלות תנאים לקבלת שירות - הערכת מודד

שאלה

סוג הסולם

משקלות

נגישות והכוונה לסניף

25%

האם הסניף נפתח או נסגר בזמן

הסניף נפתח (נסגר) בדיוק בזמן/ נפתח (נסגר) באיחור של 2 דקות/ נפתח (נסגר) באיחור של 4 דקות/ נפתח (נסגר) באיחור ש6 דקות/ נפתח (נסגר) באיחור של 8 דקות

ללא ניקוד

הכוונה עד הכניסה לסניף

  6.3%

יש שלט של המשרד בלובי הבניין**

יש/אין

3.1%

יש שילוט הכוונה ברור ונוח לסניף

1-5

3.1%

הכוונה בסניף

  6.3%

יש בסניף גורם מכוון

יש/אין

6.3%

מערכת לניהול תורים

  12.5%

תור המנוהל עם מספרים

יש ופועל בכל הקומות/ יש חלקית/ אין

4.2%

נשמעה מערכת כריזה

נשמעה בכל הקומות/ נשמעה בחלק מהקומות/ לא נשמעה

4.2%

יש שילוט אלקטרוני

יש בכל הקומות/ יש בחלק מהקומות/ אין

4.2%

נגישות לאנשים עם מוגבלות

  45%

יש חניית נכים

יש/אין

11%

קיימת רמפה למעבר בין מפלסים בסניף או בכניסה לסניף

קיימת באופן מלא/ קיימת באופן חלקי/ לא קיימת

11%

קיים דלפק מונמך

קיים בכל הקומות/ קיים בחלק מהקומות/ לא קיים

11%

מערכת עזר לשמיעה

 

11%

נגישות המידע בשירות הסניפי

8%

יש עמדה ממוחשבת לשירות עצמי (קיוסק)

קיימת ומאפשרת גם ביצוע פעולות וגם קבלת מידע/ קיימת ומאפשרת קבלת מידע בלבד/ לא קיימת עמדה ממוחשבת

8%

נראות - תחזוקה ורמת התנאים בהמתנה בסניף

23%

תחזוקת הסניף

15%

ניקיון

8%

ניקיון הכניסה לסניף

5-1

1.1%

ניקיון אזור ההמתנה

5-1

1.1%

ניקיון המסדרונות

5-1

1.1%

מרצפות שלמות

5-1

1.1%

כל הציוד והריהוט באולם ההמתנה תקינים ושלמים

5-1

1.1%

פחים מרוקנים

5-1

1.1%

פגמים אסתטיים בולטים

לא /כן

1.1%

תקינות השירותים

7%

ניקיון השירותים

5-1

3.5%

תקינות השירותים

5-1

3.5%

רמת התנאים בהמתנה

7%

קיים קולר שתייה

קיים בכל הקומות/ קיים בחלק מהקומות/ לא קיים

3%

קיימת מכונת צילום בסניף הזמינה לקהל

קיימת בכל הקומות/ חלקית/ לא קיימת

2.5%

קיימים שירותי נכים

קיים/ לא קיים

0.5%

מדד הצפיפות

100 = 5 מקומות פנויים ומעלה

90 = 4-3 מקומות פנויים

70 = 2-1 מקומות פנויים

50 =  0 מקומות פנויים

25 = 5-1 אנשים עומדים

0 = 6 אנשים ומעלה עומדים

1%

**רק במקרים בהם ישנם בבניין משרדים נוספים

 

סימנייה