דילוג לתוכן

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור - דוח מסכם 2017

שאלון תצפית הערכת מודד רציפה

שאלון הערכת מודד רציפה בסניף/תחנה - תצפית 

   תעודת זהות התצפית

שם המודד 

כתובת הסניף 

תאריך הבקרה:

שעת התחלת הבקרה: _ _:_ _:_ _

   ימים ושעות הפעילות בסניפים

האם הסניף נפתח או נסגר בזמן? השתמש בסולם בין 1ל-5 לפי הפירוט הבא:

5 הסניף נפתח בדיוק בזמן/הסניף נסגר בדיוק בזמן

4 הסניף נפתח באיחור של 2 דקות/הסניף נסגר 2 דקות לפני הזמן

3 הסניף נפתח באיחור של 4 דקות/הסניף נסגר 4 דקות לפני הזמן

2 הסניף נפתח באיחור של 6 דקות/הסניף נסגר 6 דקות לפני הזמן

1 הסניף נפתח באיחור של 8 דקות/הסניף נסגר 8 דקות לפני הזמן

 1                     2                      3                     4                     5  

   נוחות המתנה בסניף 

                                 

מספר האנשים שעומדים

 

מספר הכיסאות הריקים

   נראות הסניף:

אנא דרג בסולם של 5-1 כאשר 5 = מצוין, ו-1 = גרוע

   1   2   3   4   5 

ניקיון הכניסה לסניף

  1   2   3   4   5 

ניקיון אזור ההמתנה

  1   2   3   4   5 

ניקיון המסדרונות (אם יש מסדרונות)

  1   2   3   4   5 

מרצפות שלמות

  1   2   3   4   5 

כל הציוד והריהוט באולם ההמתנה תקין ושלם

  1   2   3   4   5 

פחים מרוקנים

כן, פרט

לא    האם נתקלת בפגמים אסתטיים בולטים?

  1   2   3   4   5 

ניקיון השירותים

  1   2   3   4   5 

תקינות השירותים

   סיכום

אנא כתוב את התרשמותך הכללית ופרט חריגים, או כל נושא שלא בא לידי ביטוי וראוי לציון.

 

 

שאלון תצפית הערכת מודד רבעונית

תעודת זהות התצפית

שם המודד:

כתובת הסניף:

תאריך הבקרה:

שעת כניסה:  _ _:_ _:_ _

שם היחידה הנמדדת:

סוג השירות ותת-השירות הנמדד:

תסריט:

 

  א.  אמצעים לקבלת שירות פרונטלי (בחוץ) 

1. חניית נכים - האם יש חניית נכים בצמוד לבניין או בחניון של הבניין? 

 1. קיימת            2. לא קיימת      

2. מס' חניות נכים (כשיש חניית נכים) - כמה חניות נכים יש? (בצמוד לבניין וגם בחניון של הבניין):

 

  ב. הכוונה מחוץ לסניף ובתוכו

 3. שילוט מחוץ לסניף - האם קיים שלט ברור של המשרד בלובי הבניין?  

     1. קיים .    2. לא קיים 

4. שילוט הכוונה לסניף - האם יש בבניין שילוט הכוונה ברור לסניף, בולט ונוח? (5 מאוד ברור ונוח, 2 לא ברור ונוח, 1 לא קיים שילוט)

     1                     2                      3                     4                     5  

5. גורם מכוון- האם קיים בסניף גורם שמכוון אזרחים לאן לפנות? (סדרן / יומנאי /עמדת מודיעין. מאבטח לא נחשב גורם מכוון)

 1. קיים      2. לא קיים      3. לא רלוונטי, פרט

6. גורם מכוון – פרט: איזה גורם מכוון היה בסניף?

 

7. הערות וחריגים  - נא התייחס לפרמטרים שציינת שלא קיימים

 

  ג. אמצעים לקבלת שירות פרונטלי (בפנים) 

8. רמפה  - האם קיימת רמפה למעבר בין מפלסים בסניף או בכניסה לסניף?

 1. קיימת באופן מלא    2. קיימת באופן חלקי, פרט    3. לא קיימת     4. לא רלוונטי כאשר אין מפלסים/מדרגות

9. דלפק מונמך  - האם קיים דלפק מונמך המתאים לקבלת שירות בישיבה?

 1. קיים (בכל הקומות)   2. חלקי (לא קיים בכל הקומות), פרט    3. לא קיים

10. מערכת לניהול תורים  - האם קיימת מערכת לניהול תורים?

 1. קיימת ופועלת (בכל הקומות)          2. יש חלקית (לא נשמעה בכל הקומות), פרט     3. לא קיימת/לא פועלת

11. מערכת לניהול תורים  - האם בזמן שהותך נשמעה מערכת כריזה? 

 1. נשמעה באופן מלא (בכל הקומות)     2. חלקית (לא נשמעה בכל הקומות), פרט     3. לא נשמעה

12. שילוט תורים אלקטרוני  - האם קיים שילוט אלקטרוני של מספרך בתור לעמדות ההמתנה?

 1.  קיים באופן מלא (בכל הקומות)      2. חלקי (לא בכל הקומות), פרט       3. לא קיים

13. מערכת עזר לשמיעה  - האם לדברי העובד קיימת בסניף מערכת עזר לשמיעה? (לבדוק עם אחד העובדים, גם אם קיים שילוט)

   1.  קיימת (בכל הקומות)      2. חלקית (לא בכל הקומות), פרט       3. לא קיימת

14. מערכת עזר לשמיעה  - האם לדברי העובד קיימת בסניף מערכת עזר לשמיעה? (לבדוק עם אחד העובדים, גם אם קיים שילוט)

 1.  קיימת (בכל הקומות)      2. חלקית (לא בכל הקומות), פרט       3. לא קיימת

15. הערות חריגים  - נא התייחס לפרמטרים שציינת שלא קיימים

 

   ד. רמת התנאים בסניף

16. קולר לשתייה  - האם קיים קולר שתייה?

 1.  קיים (בכל הקומות)      2. חלקי (לא בכל הקומות)       3. לא קיים/לא פועל

17. מכונת צילום  - האם קיימת מכונת צילום בסניף הזמינה לקהל?

  1.  קיימת (בכל הקומות)      2. קיימת חלקי (לא בכל הקומות)        3. לא קיימת/לא פעילה/לא זמינה

18. מכונת צילום  - מהי עלות הצילום לדף יחיד (באגורות)?

19. האם קיימים שירותי נכים? 

   1. כן       2. לא 

20. הערות וחריגים  - נא התייחס לפרמטרים שציינת שלא קיימים

   ה. נגישות המידע בשירות הסניפי

21.  בסניף  - האם יש עמדה ממוחשבת לשירות עצמי (קיוסק)?

 1. קיימת ומאפשרת גם ביצוע פעולות וגם קבלת מידע כללי      2. קיימת ומאפשרת קבלת מידע בלבד       3. לא קיימת עמדה ממוחשבת לשירות עצמי

22. הערות וחריגים  - נא התייחס לפרמטרים שציינת שאינם במצא

 

סימנייה