דילוג לתוכן

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור - דוח מסכם 2017

4. פירוט ממצאי מדידת השירות הסניפי במשרדי הממשלה

4.1 זמן השהייה

זמן השהייה בסניף נמדד על ידי חלוקת פתקים לפונים עם ציון שעת קבלת הפתק ואיסופם ביציאה מהסניף.

סימנייה