דילוג לתוכן

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור - דוח מסכם 2017

3. פירוט ממצאי מדידת "מסע הלקוח" במשרדי הממשלה

לאחר כמה שנים שבהן ביצענו את המדידה עם דגש על מדידת כל ערוץ שירות בנפרד (פרונטלי, טלפוני ואינטרנטי), למדנו כי שביעות רצון הלקוח מהמשרד הרלוונטי מושפעת בעיקר מתהליך השירות בכללותו ולא רק מהחוויה בערוץ ספציפי בזמן אמת.

סימנייה