דילוג לתוכן

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור - דוח מסכם 2017

2.5 סימונים מיוחדים בדוח

ציון בצבע מציין בגרף הבדל מובהק בין היחידה לכלל היחידות הממשלתיות – רלוונטי רק בסקר פונים ובמדידת זמני שהייה בסניפים.

ציון בצבע ירוק – מציין ציון 70 ויותר, הגבוה בחמש נקודות ויותר מהממוצע של כלל היחידות.

ציון בצבע אדום - מציין ציון הנמוך בחמש נקודות ויותר מהממוצע של כלל היחידות.

2.6 היחידות הממשלתיות שנמדדו בשנת 2017

בשנת 2017 נמדדו היחידות הבאות:

היחידות שנמדדו בכל ערוצי השירות:

 • המוסד לביטוח לאומי
 • משטרת ישראל
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – אגף הרישוי
 • רשות האכיפה והגבייה
 • רשות המסים – מיסוי מקרקעין
 • רשות המסים – מס הכנסה
 • רשות המסים – מס ערך מוסף
 • רשות מקרקעי ישראל
 • משרד העלייה והקליטה
 • הנהלת בתי המשפט
 • משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי והכנ"ר
 • משרד המשפטים – האגף לסיוע משפטי
 • משרד המשפטים – רשות התאגידים
 • משרד המשפטים – רישום והסדר מקרקעין (לשכות רישום והסדר)
 • שירות התעסוקה
 • המשרד לשירותי דת
 • הרשות לזכויות ניצולי השואה
 • משרד הביטחון – האגף לשיקום נכים
 • המשרד לביטחון פנים – האגף לרישוי כלי ירייה*

היחידות שנמדדו רק במתודולוגיית מסע הלקוח:

 • משרד הבריאות
 • המשרד לשוויון חברתי (המשרד לאזרחים ותיקים)

אפיון המדידה הפרונטלית בתת-יחידות:

משרד התחבורה – אגף הרישוי – נמדדים סניפי משרד הרישוי, עמדות לשירות עצמי בסניפי סופר-פארם ואתרים לביצוע מבחני תיאוריה.

רשות מקרקעי ישראל – נמדדים מרחב שירות, מוקד שירות, מרחב עסקי ומרכז בעלות ורישום.

הנהלת בתי המשפט – נמדדים רק בתי המשפט השלום.

רשות המסים – שלוש יחידות נמדדות בנפרד: מס הכנסה, מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין. המכס לא נבדק בשל שירות מועט לקהל הרחב במשרדי המכס.

משרד המשפטים – ארבע יחידות נמדדות בנפרד: האפוטרופוס הכללי והכנ"ר, האגף לסיוע משפטי, רשות התאגידים ורישום והסדר מקרקעין. יתר יחידות המשרד לא נמדדות בשל אי-התאמתן לאופי המדידה.

המשרד לשירותי דת – נמדדים רק הפונים בנושא נישואין. יתר הפניות לא נמדדות במסגרת המדידה.

משרד הביטחון – האגף לשיקום נכים – נמדדים הפונים לשירותי המרפאה והרווחה במחוזות.

סימנייה