דילוג לתוכן

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור - דוח מסכם 2017

2.3 אופן הדיווח של נתוני המדידה והממצאים

הדיווח בפרויקט מתבצע באופן שוטף על ידי שימוש במערכת דיווח בזמן אמת.

המערכת כוללת:

  • מסכי שליטה (דשבורד), המציגים ציונים ממוצעים גולמיים של פרטי המדידה בתצוגה גרפית.
  • פירוט התשובות לשאלונים הגולמיים בערוצי השירות.

נוסף על אנשי היחידה לשיפור השירות בממשלתי לציבור ברשות התקשוב הממשלתי, גם הגורמים הרלוונטיים בכל אחת מהיחידות הנמדדות יכולים לצפות במערכת בנתוני יחידתם וכן לייצא את הנתונים והדוחות לצורכי עיבוד נוספים. 

הנתונים ממוקמים במסכי השליטה לפי ערוצי השירות הנמדדים ומוצגים בהם בתצורת כלל היחידה. במסכי השליטה של היחידות הם מוצגים גם בתצורת פירוט לפי סניפים או שירותי היחידה.

2.4 אופן חישוב הציונים והדיווח בדוח

2.4.1 | חישוב הציונים ושקלולם

כאמור, פריטי המדידה נמדדו בסולמות שונים. כל הציונים המוצגים במערכת הדיווח האינטרנטית ובדוח זה נבדקו מראש או הומרו לסולם של 100-0, אלא אם כן צוין אחרת, וחושבו בהתאם למשקלות שנקבעו להם.

2.4.2 | הצגת הנתונים בדוח

ציוני רכיבי המדידה מוצגים בדוח באמצעות ציונים ממוצעים בסולם של 100-0.

לצורכי נוחות, מוזכרים לעתים בדוח נושאי-על ותת-נושאים בשם "נושאי המדידה".

סימנייה