דילוג לתוכן

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור - דוח מסכם 2017

2. מתודולוגיה

המחקר מבוסס על מדידת ערוצי שירות שונים: פרונטלי, טלפוני ואינטרנטי, בשילוב מתודולוגיות מדידה שיפורטו בהמשך פרק זה. 

סימנייה