דילוג לתוכן

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור - דוח מסכם 2017

1. רקע

היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור ברשות התקשוב הממשלתי הוקמה באוקטובר 2012 כחלק ממהלך ממשלתי לשיפור השירותים הממשלתיים לציבור. שירות ממשלתי איכותי תורם להפחתת הנטל הביורוקרטי על אזרחים ועסקים, לייעול עבודת הממשלה, לחיסכון במשאבי זמן וכסף של הציבור וכמובן לשיפור שביעות הרצון של האזרחים. 

סימנייה