דילוג לתוכן

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור - דוח מסכם 2017

תמצית מנהלים

מהו דוח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור? היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור ברשות התקשוב הממשלתי משמשת מרכז ידע ויועץ מקצועי בתחום שירות הלקוחות, פועלת להעלאת איכות השירות הניתן לציבור ומקדמת את תפיסת השירות של "האזרח במרכז" בממשלה. בהמשך להחלטות הממשלה בנושא, היחידה פועלת במגוון ערוצים על מנת לשפר את איכות השירותים הממשלתיים לציבור:

ממצאי הדו"ח העיקריים

מדד איכות השירות (שביעות הרצון כללית מהיחידה הממשלתית) נמוך יחסית (63) וקיימת שונות גבוהה בין היחידות השונות (בין 52 ל-75 בסולם בין 0 ל-100). ברוב היחידות, התרומה של פנייה בלעדית לדיגיטל מצליחה לייצר שביעות רצון גבוהה יותר ולכן יש להמשיך ולהרחיב את השירותים שניתן לקבל באתרי היחידות

סימנייה